Medarbejderinfo
 
Næstved Ungdomsskoles Antimobbestrategi


Ifølge ”Lov om ændring af lov om elevers og studerendes
undervisningsmiljø og lov om folkeskolen”, har Næstved ungdomsskole
udarbejdet en antimobbestrategi.

Definition på mobning: En aggressiv handling der bliver gentaget og
hvor der er en skæv magtbalance. (kilde udviklingspsykolog Dr. Vanessa
Green).

I ungdomsskolen handler det ikke kun om at mestre en uddannelse, men
at mestre det hele ungdomsliv. Vi er mere optaget af at unge bliver
til nogen, og ikke kun om at blive til noget. Den dannelse skal foregå
i et antimobbefrit miljø. Det bedste middel mod mobning er trygge
tolerante fællesskaber. Den fælles aktivitet, ligesom det fælles sted,
er basis for positive oplevelser sammen med andre. Tolerance og
respekt for forskellighed er i højsædet, både i ord og handling.

En effektiv antimobbestrategi omhandler også de sociale medier og
tager sit afsæt i og spiller aktivt sammen med ungdomsskolens stærke
værdier og visioner:
 
mobbestrategi
Næstved Ungdomsskole er en holdningsskole, som styrker vi-kulturens
sunde tankesæt bygget på demokrati, refleksion, ansvarlighed og
selvstændighed.

Næstved Ungdomsskole praktiserer en nul-tolerance politik, som
indebærer klare normer for hvordan man opfører sig i fællesskabet. Vi
tilstræber involvering og medindflydelse hos medarbejdere og unge, ved
at fremstå som en spørgende og lyttende ledelse.

Vi ansætter engagerede og passionerede medarbejdere, med høj grad af
relationskompetence, som kan lede, udfordre og rammesætte de unges
personlige, faglige og sociale læreprocesser. Alle organiserer
undervisningen på en måde, hvor de unges samarbejde og trivsel
understøttes, hvor alle har mulighed for at deltage aktivt, og hvor
den enkelte bliver set og anerkendt.


Næstved Ungdomsskole arbejder ud fra tre hovedpointer, når vi håndterer mobning:
Undgå definitionsdiskussioner – al mobning skal tages alvorligt
Iværksæt initiativer overfor fællesskabet – mobning opstår i
fællesskabet og skal løses af fællesskabet
Støt de direkte involverede i hele processen

 
 
 
 


Senest opdateret 27.11.2017 19:57 af LASS