Gå til sideindhold
Payoff med teksten For fremtidens voksne

Vi tolererer ikke mobning

Antimobbestrategi

 

Vi tolererer ikke mobning i Næstved Ungdomsskole

 

Næstved Ungdomsskole er en holdningsskole, som styrker vi-kulturens sunde tankesæt bygget på demokrati, refleksion, ansvarlighed og selvstændighed.

 

Næstved Ungdomsskole praktiserer en nul-tolerance politik, som indebærer klare normer for hvordan man opfører sig i fællesskabet. Vi tilstræber involvering og medindflydelse hos medarbejdere og unge, ved

at fremstå som en spørgende og lyttende ledelse.

 

Vi ansætter engagerede og passionerede medarbejdere, med høj grad af relationskompetence, som kan lede, udfordre og rammesætte de unges personlige, faglige og sociale læreprocesser. Alle organiserer

undervisningen på en måde, hvor de unges samarbejde og trivsel understøttes, hvor alle har mulighed for at deltage aktivt, og hvor den enkelte bliver set og anerkendt.

 

 

Næstved Ungdomsskole arbejder ud fra tre hovedpointer, når vi håndterer mobning:

Undgå definitionsdiskussioner – al mobning skal tages alvorligt Iværksæt initiativer overfor fællesskabet – mobning opstår i fællesskabet og skal løses af fællesskabet Støt de direkte involverede i hele processen.

 

 

Næstved Ungdomsskoles Antimobbestrategi

 

Ifølge ”Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen”, har Næstved ungdomsskole udarbejdet en antimobbestrategi.

 

Definition på mobning: En aggressiv handling der bliver gentaget og hvor der er en skæv magtbalance. (kilde udviklingspsykolog Dr. Vanessa Green).

 

I ungdomsskolen handler det ikke kun om at mestre en uddannelse, men at mestre det hele ungdomsliv. Vi er mere optaget af at unge bliver til nogen, og ikke kun om at blive til noget. Den dannelse skal foregå i et mobbefrit miljø. Det bedste middel mod mobning er trygge tolerante fællesskaber. Den fælles aktivitet, ligesom det fælles sted, er basis for positive oplevelser sammen med andre. Tolerance og respekt for forskellighed er i højsædet, både i ord og handling.

 

En effektiv antimobbestrategi omhandler også de sociale medier og tager sit afsæt i og spiller aktivt sammen med ungdomsskolens stærke værdier og visioner. SE ILLUSTRATION.

 

 Senest opdateret 02.08.2018 13:03 af CPOPP
Apricore logo