Uddannelsessporet

 
Uddannelsessporet på Næstved Ungdomsskole består af to spor:

 

 

 

 

Erhvervsklassen: 

 

Erhvervsklassen er Næstved Ungdomsskoles heltidsundervisning og er et erhvervsrettet skoletilbud for elever i 8.-9. klasse.

 

Målgruppen er elever i folkeskolen som:

 - har trivsels- og læringsvanskeligheder

 - ikke er uddannelsesparate

 - er skoletrætte

 - har potentiale ift. erhvervsuddannelse og -arbejde

 - vil profitere af et praksisorienteret og erhvervsrettet skoletilbud

 

 Læs mere om Erhvervsklassen her:

 

 

Nye Tiltag: 

 

Ungdomsskolens nye tiltag for ikke-uddannelsesparate elever

Der er 4 tilbud:

 

- Intensive læringsforløb

- Hvad kan jeg blive

- Erhvervspakker - Kend dig selv

- Milife workshop - Klar til job og uddannelse

 

Læs mere om Nye Tiltag her:

 

 
1 af 1
ErhvervsklassenFOLDER2020 forsidebillede_Side_4


Senest opdateret 07.05.2020 16:33 af CPOPP