Visioner og værdier
 
V I S I O N E R
 
At støtte og udvikle fremtidens voksne gennem nytænkende, attraktive og mangfoldige tilbud
Derfor vil ungdomsskolen arbejde målrettet på at højne det faglige, pædagogiske og sociale indhold i vores tilbud. Vi vil tilgodese alle grupper af unge, og vi er en ledelse der tør og kan eksperimentere med alternative, fleksible og mangfoldige aktivitetstilbud.
 
At sikre et fordomsfrit og ligeværdigt møde mellem mennesker
Derfor skal alle i ungdomsskolen - både unge og medarbejdere, uanset alder, uddannelse, nationalitet, status osv., færdes ligeværdigt. Den fælles aktivitet ligesom det fælles sted, er basis for positive oplevelser sammen med andre. Tolerance og respekt for forskellighed er i højsædet, både i ord og handling. Vi vil tilstræbe aktiviteter, hvor de unges samfundsbevidsthed og horisont udvides.
 
At bidrage til udviklingen af kommunens kulturelle vækstlag
Derfor har ungdomsskolen en risikovillig ledelse, der med tillid til iværksættere, praktiserer frihed under ansvar. Vi lader de unge selvstændigt afprøve egne idéer og projekter, hvilket kræver en mere coachende og situationsbestemt ledelsesform. 
 
At styrke vi-kulturens sunde tankesæt
Derfor har ungdomsskolen en åben og ærlig kommunikation, der i virksomhedens og vi-kulturens interesse tør træde i karakter. Vi udtrykker en tydelig forventning til medarbejderne om at være gode rollemodeller og gode ambassadører. Vi praktiserer en nul-tolerance politik, der indebærer klare normer for, hvordan du opfører dig i fællesskabet. Vi tilstræber demokratiseringsprocesser ved involvering og medindflydelse af medarbejdere og unge. 
 
At tilbyde dét andre ikke tilbyder
Derfor vælger ungdomsskolen ikke at plagiere den hverdag de unge kommer fra. men tilstræber originalitet. Vi ansætter medarbejdere ud fra deres personlige kompetencer, værdier og menneskesyn. Vi udvider begrebet "læring" med de praktiske, musiske, fysiske, kreative, personlige og sociale dimensioner. 
 
 
 
V Æ R D I E R
 
Engagement
 
Ansvarlighed
 
Rummelighed
 
Sundhed
 
Kompetence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Senest opdateret 11.10.2017 05:35 af LASS