Erhvervsklassen

 
Erhvervsklassen i Næstved Ungdomsskole

Erhvervsklassen er Næstved Ungdomsskoles Heltidsundervisning. Det er et særligt tilrettelagt skoletilbud for elever i 8. - 10. klasse, som ikke kan følge Folkeskolens undervisning p.g.a. faglige, personlige eller sociale problemer. Målet er at gennemføre 9. klasse, blive uddannelsesparat og komme i gang med en erhvervsuddannelse. Erhvervsklassen bygger på en kombination af boglig, praktisk og oplevelsesorienteret undervisning. Eleven har en fast kontaktlærer og der arbejdes med individuelle udviklingsmål. Vejledning og undervisning foregår i mindre grupper. Optagelse sker ved henvisning fra distriktsskolen.

 

"God blanding af teori og praksis. Gode lærere der kan tåle noget! Individuelle hensyn til eleven! Her får du altid hjælp - lige meget hvad!" Citater fra elever i Erhvervsklassen

 

Folder om Erhvervsklassen (PDF)

 

Læs mere her: erhvervsklassen.naestvedung.nu

 
Erhvervsklassen Næstved Ungdomsskole


Senest opdateret 05.02.2020 12:49 af CPOPP