Gå til sideindhold
Payoff med teksten For fremtidens voksne
Heltidsundervisningen / Erhvervsklassen

Erhvervsklassen

Erhvervsklassen i Næstved Ungdomsskole

Erhvervsklassen er Næstved Ungdomsskoles heltidsundervisning. Heltidsundervisningen er oprettet i henhold til Lov om Folkeskolen af 30. november 2006, §§ 33, stk. 3 samt jfr. lov nr. 411, Lov om Ungdomsskoler af 13. juni 1990, § 2, stk. 2.2.

 

Erhvervsklassen er et erhvervsrettet skoletilbud for elever i 8.-9. klasse.

 

Hver distriktskole har et antal pladser og det er kun distriktskolen der kan visitere til Erhvervsklassen 

 

Målgruppen er elever i folkeskolen som:

 

- har interesse i og potentiale for en erhvervsuddannelse

- vil profitere af et praksisorienteret og erhvervsrettet skoletilbud

- ønsker sig udvidede praktikmuligheder, gode læremestre og mulighed for værkstedstræning

- har brug for at styrke valgparathed og arbejdsidentitet

 

Målet er at alle elever:

 - får en 9.klasses afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk

 - kommer i gang med en erhvervsuddannelse eller får fast arbejde

 

Hvad får eleverne ud af et skoleforløb i Erhvervsklassen?

Vores elever skal gøres klar til at tage en erhvervsuddannelse, men i lige så høj grad have erhvervserfaring og tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi gør en stor indsats for, at alle elever bliver i stand til at træffe et realistisk uddannelses- og jobvalg. Derfor er det vigtigt for os, at eleverne bliver mødestabile og læringsparate, at de trives og fungerer godt socialt. De skal også lære at tænke selvstændigt, tage initiativ og samarbejde.

Vi ønsker at give de unge ballast til livsmestring og oplevelsen af succes. De skal mærke glæden ved at kunne styre deres eget liv, klare sig godt og udvikle sig.

De unge får også et forspring ift. uddannelse og job, når vi sikrer os at de har et fritidsjob eller en læreplads, inden de skal videre efter Erhvervsklassen.

 

 

 

 Senest opdateret 22.01.2024 14:22 af HEBJO
Apricore logo