Uddannelsessporet
 

Erhvervsklassen

 

Næstved Ungdomsskoles Heltidsundervisning, er et alternativt skoletilbud for unge i alderen 13 - 17 år, svarende til 8. - 10. skoleår, som ikke umiddelbart og med rimeligt udbytte, kan deltage i folkeskolens undervisningstilbud, og derved opfylde undervisningspligten. Uddannelsessporet er etableret som et særligt tilrettelagt undervisnings- og aktivitetsforløb rettet til denne målgruppe.

 

"God blanding af teori og praksis. Gode lærere der kan tåle noget! Individuelle hensyn til eleven! Her får du altid hjælp - lige meget hvad!"

Elev på Uddannelsessporet

 

 

 

Intensive Læringsforløb


Næstved Ungdomsskole tilbyder Intensive Læringsforløb fra august 2017. Det er et nyt tilbud for unge, der ikke er uddannelsesparate. Projektet er 2-årigt og finansieret af Næstved Kommune.

Målgruppen er ikke-uddannelsesparate elever i 7.-9.klasse og unge 15 til 17-årige, der står udenfor ordinær ungdomsuddannelse.

Formålet er at styrke den enkelte elevs faglige, sociale og personlige forudsætninger ift. at blive uddannelsesparat og dermed øge antallet af unge i Næstved Kommune der tager en ungdomsuddannelse.

Det er tilrettelagt som 3 ugers fuldtids-forløb på Næstved Ungdomsskole.

Et intensivt læringsforløb indeholder praksisorienteret undervisning i dansk og matematik, samt træning i sociale færdigheder (samarbejde og kommunikation), understøttelse af personlig udvikling (selvstændighed, motivation og selvtillid) samt generel styrkelse af opgave- og problemløsningskompetencer (overblik, organisering, vedholdenhed).

 

Næstved Ungdomsskole har gode erfaringer med den type forløb, fra bl.a. Sommerkurserne de foregående år, hvor unge der ikke havde karaktererne til at komme ind på en erhvervsuddannelse, fik hjælp til at bestå en optagelsesprøve.

 

Tilmelding til Intensive Læringsforløb sker via klasselærer eller UU-vejleder.  


Intensive Læringsforløb til 7., 8. og 9. klasse

Intensive Læringsforløb til 15 - 17 årige - Turboforløb nu op til 24 år.

 

Intensive Læringsforløb til samarbejdspartnere

 

INFO: Afdelingsleder Lis Eriksen cheri@naestved.dk  Mobil: 26246086

 
 
 


Senest opdateret 09.05.2018 13:51 af CPOPP