UddannelsesSporet
 

Erhvervsklassen

 

Erhvervsklassen er Næstved Ungdomsskoles Heltidsundervisning. Det er et særligt tilrettelagt skoletilbud for elever i 8. - 10. klasse, som ikke kan følge Folkeskolens undervisning p.g.a. faglige, personlige eller sociale problemer. Målet er at gennemføre 9. klasse, blive uddannelsesparat og komme i gang med en erhvervsuddannelse. Erhvervsklassen bygger på en kombination af boglig, praktisk og oplevelsesorienteret undervisning. Eleven har en fast kontaktlærer og der arbejdes med individuelle udviklingsmål. Vejledning og undervisning foregår i mindre grupper. Optagelse sker ved henvisning fra distriktsskolen.

 

"God blanding af teori og praksis. Gode lærere der kan tåle noget! Individuelle hensyn til eleven! Her får du altid hjælp - lige meget hvad!" Citater fra elever i Erhvervsklassen

 

Folder: Erhvervsklassen 

 

 

Intensive Læringsforløb


Som noget nyt tilbydes Intensive Læringsforløb for elever i 7. - 9. klasse og unge 15 til 17-årige, der ikke er uddannelsesparate.

Intensive læringsforløb er:

  • 3 ugers intensiv undervisning i dansk og matematik på en anderledes og praktisk måde
  • Øvelser i personlig udvikling: selvstændighed, motivation og selvtillid
  • Træning af sociale kompetencer: samarbejde og kommunikation
  • Arbejde med hvordan man bevarer overblikket, organiserer en opgave og bliver mere udholdende
  • Før- og eftertest så vi kan se, hvor meget du rykker dig

 

 

Tilmelding til Intensive Læringsforløb sker via klasselærer eller UU-vejleder.  


Folder: Intensive Læringsforløb til 7., 8. og 9. klasse

Folder: Intensive Læringsforløb til 15 - 17 årige

 

Folder: Intensive Læringsforløb til samarbejdspartnere

 

INFO: Afdelingsleder Lis Eriksen cheri@naestved.dk  Mobil: 26246086

 
 
 
 


Senest opdateret 30.08.2018 23:05 af CPOPP