UddannelsesSporet

 

Ungdomsskolens nye tiltag for ikke-uddannelsesparate elever

 

Intensive læringsforløb

Hvad kan jeg blive - erhvervspakker

Kend dig selv -Milife workshops

Klar til job og uddannelse - valgfag

 

Formålet med de nye tiltag er:

  • At flere elever bliver uddannelsesparate
  • At elever med lav motivation for skolegang får øget motivation for skolegang
  • At flere elever vælger den rigtige uddannelse første gang
  • At bidrage til klassens trivsel og dermed bedre læringsmiljø

Alle 4 tilbud er finansieret af kommunale projektmidler og derfor gratis for skolerne at bruge

 

Der er udgivet 4 foldere. Klik på billedet og få yderliger oplysninger samt adgang til folderen i PDF-format

 
HvadKanJegBliveFRONT
IntensiveLæringsforløbFRONT
MilifeFRONT
KlartiljobFRONT
 
 
 
Erhvervsklassen

 

Erhvervsklassen er Næstved Ungdomsskoles Heltidsundervisning. Det er et særligt tilrettelagt skoletilbud for elever i 8. - 10. klasse, som ikke kan følge Folkeskolens undervisning p.g.a. faglige, personlige eller sociale problemer. Målet er at gennemføre 9. klasse, blive uddannelsesparat og komme i gang med en erhvervsuddannelse. Erhvervsklassen bygger på en kombination af boglig, praktisk og oplevelsesorienteret undervisning. Eleven har en fast kontaktlærer og der arbejdes med individuelle udviklingsmål. Vejledning og undervisning foregår i mindre grupper. Optagelse sker ved henvisning fra distriktsskolen.

 

"God blanding af teori og praksis. Gode lærere der kan tåle noget! Individuelle hensyn til eleven! Her får du altid hjælp - lige meget hvad!" Citater fra elever i Erhvervsklassen

 

Folder: Erhvervsklassen 

 

 
Erhvervsklassen Næstved Ungdomsskole
 
Lis Eriksen

INFO: Afdelingsleder Lis Eriksen cheri@naestved.dk  Mobil: 26246086Senest opdateret 05.02.2020 12:57 af CPOPP